OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ ENGLISH PARKS LANGUAGE SCHOOL

ตารางเวลา OS-LEADER for ENGLISH PARKS LANGUAGE SCHOOL
ENGLISH PARKS LANGUAGE SCHOOL
ที่อยู่: เซ็นทรัลปิ่นเกล้า TOWER A ชั้น 6 ห้อง 2603, ถนนบรมราชชนนี, อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย, BANGKOK 10700 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

Monday: 10:00 AM – 8:00 PM
Tuesday: 10:00 AM – 8:00 PM
Wednesday: 10:00 AM – 8:00 PM
Thursday: 10:00 AM – 8:00 PM
Friday: Closed
Saturday: 10:00 AM – 7:00 PM
Sunday: 10:00 AM – 7:00 PM

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา ENGLISH PARKS LANGUAGE SCHOOL ,